Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Schenking Het Hoge land

Ondertekeing hoge land.jpgwoensdag 23 september 2020

Vandaag is Utrechts Landschap dankzij een schenking eigenaar geworden van een stuk grond in Maarssen. Utrechts Landschap heeft het weiland gelegen tussen de Diependaalsedijk, Klokjeslaan en Vondelstraat in Maarssen verworven door een schenking van de heer Spelt. Utrechts Landschap is zeer verheugd met deze schenking omdat het weiland, ook wel het Hoge land genoemd, cultuurhistorisch van groot belang is. Bovendien is het een van de laatste niet bebouwde stukken grond binnen de bebouwde kom van Maarssen.

Het Hoge land maakt onderdeel uit van het beschermde dorpsgezicht en is een restant van de 18e eeuwse parkaanleg van de voormalige buitenplaats Elsenburg. Een deel van het park van Elsenburg is bij de buitenplaats Doornburg getrokken. Het grootste deel van de gronden waarop het park lag is momenteel bebouwd met woningen waaronder de Dichterswijk. Vanaf 1870 hoorde het weiland bij de hofstede Elsenburg en is er ruim een eeuw geboerd.  

Utrechts Landschap zal de komende tijd gaan bekijken hoe het weiland beheerd gaat worden. De aanplant van een bescheiden kersenboomgaard is een van de ideeën en wensen van de heer Spelt die we gaan verwezenlijken.

Luchtfoto Hoge land.JPG

Luchtfoto het Hoge land

« Terug

Delen:

Share Share