Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Begrazingsgebied Heidestein afgesloten voor bezoekers

Venwoensdag 29 april 2020

Utrechts Landschap heeft besloten het begrazingsdeel in natuurgebied Heidestein vanaf woensdag 28 april voor onbepaalde tijd af te sluiten voor publiek, hieronder valt o.a. het grote heideterrein. Het aantal bezoekers en overtredingen in dit gebied is op dit moment van het jaar groter dan gebruikelijk. Dit zorgt voor situaties die niet wenselijk zijn voor mens en natuur. 

Druk op kwetsbare natuur

De druk op de kwetsbare natuur in dit gebied is door het verhoogde aantal bezoekers en een verhoogd aantal overtredingen toegenomen. Met dit grote aantal bezoekers en hoge aantal overtredingen kan Utrechts Landschap de bescherming van deze, bij wet beschermde natuur, niet meer voldoende waarborgen.

Wij begrijpen dat veel mensen juist nu naar de heide op Heidestein komen om er even uit te zijn. Helaas hebben eerder getroffen maatregelen niet voldoende effect gehad om de recreatiedruk en het aantal overtredingen te reduceren.

Verstoring ven

Op de heide ligt één van de weinige vennen in de wijde omgeving. Hierin leven de larven van bijzondere libellen die rond deze tijd ontpoppen. Ook de weinige waterplanten in het ven hebben schade opgelopen door menselijk toedoen. Door grote verstoring bij het ven met verschillende activiteiten wordt deze natuur verstoord, precies in de voortplantingstijd en de groeiperiode.

Verstoring heidevogels

Veel heidevogels broeden op de grond tussen de heide. We hebben een toename gezien van mensen die zich buiten de paden begeven en zo deze heidevogels in de broedtijd verstoren.

Coronamaatregelen

We hebben na duidelijk verzoek tot wegblijven geconstateerd dat nog steeds veel mensen het gebied gebruikten als plek voor verblijfsrecreatie. Met name rond het ven werden de coronamaatregelen niet nageleefd.

Graag hadden wij u welkom geheten maar tijdelijke afsluiting is nu nodig voor de natuur. We hopen dan ook op uw begrip en zien u heel graag terug zodra dat weer verantwoord kan!

« Terug

Delen:

Share Share