Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Watercrassula verwijderd

Maarten watercrassulawoensdag 28 augustus 2019

In het natuurgebied de Krakeling bij Zeist werd onlangs de invasieve exoot watercrassula (Crassula helmsii) aangetroffen. Utrechts Landschap heeft direct actie ondernomen om verdere verspreiding te voorkomen en inheemse vegetatie en biodiversiteit te beschermen.

Watercrassula is een vetplantje afkomstig uit Australië en is in Nederland een invasieve exoot. Dat betekent dat hij zo hard kan groeien en woekeren dat dit ten koste gaat van inheemse planten en dus een bedreiging is voor de biodiversiteit. Het plantje komt voor in natte of vochtige vegetaties, zoals in dit geval in de oever van het ven op de Krakeling.

Hoe komt watercrassula in de Krakeling terecht?

Watercrassula is slechts een van de vele exoten die problemen opleveren in onze natuurgebieden. Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw en reuzenspringbalsemien zijn slechts enkele andere voorbeelden van invasieve exoten die in toenemende mate een bedreiging vormen voor inheemse planten en dieren. Veel van deze exoten worden verspreid door dumping van tuinafval in natuurgebieden.

De Krakeling

De Krakeling is een gevarieerd en structuurrijk heidegebied ten noordoosten van het Zeisterbos. Het is een prachtige plek met hoge natuurwaarden. Er leven zandhagedissen, heideblauwtjes en verschillende soorten zandbijen, spinnendoders, sprinkhanen en vogels. Zelfs de veldkrekel die op de Rode lijst staat voelt zich er thuis.

Door het terrein zorgvuldig en kleinschalig te beheren houdt Utrechts Landschap de variatie, structuur en biodiversiteit hoog. Ook het ven van de Krakeling is een belangrijke aanvulling voor de variatie en biodiversiteit van het terrein. Juist op de overgang van nat naar droog is veel leven te vinden in de vorm van libellen, amfibieën en vogels. Assistent boswachter Maarten den Hartigh komt regelmatig zelfs een ijsvogel tegen in het gebied. 

Biodiversiteit beschermen

Om de biodiversiteit en natuurwaarden van het gebied te beschermen heeft Utrechts Landschap direct actie ondernomen door de watercrassula te verwijderen. Gelukkig is de plant in het beginstadium gesignaleerd doordat de boswachters de gebieden intensief monitoren.

Vorige week hebben Maarten en een aannemer met een klein kraantje de watercrassula afgeplagd. De watercrassula is ter plekke verwerkt in een hoop en afgedekt met plastic waar het minimaal twee jaar blijft liggen.

Heide plaggen

Om de hoop netjes weg te werken heeft Utrechts Landschap kleinschalig wat stukjes heide geplagd. Met plaggen worden stukken bodem voedselarm gemaakt om te voorkomen dat er te veel voedingsstoffen in de bodem zitten en de heide wordt verdrongen door andere planten, zoals braamstruiken. Op deze zandige plekken kunnen reptielen zich de komende jaren opwarmen en zandbijen zich voortplanten tot er weer heide gaat groeien. Het plagsel van de heide is gebruikt om de hoop met watercrassula af te dekken en weg te werken in het terrein. De aankomende maanden zal de boswachter regelmatig terugkomen naar het gebied om achtergebleven watercrassula handmatig te verwijderen.

Wil je wandelen in dit bijzondere natuurgebied? Hier vind je een wandelroute.

« Terug

Delen:

Share Share