Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Samenwerking met biologische boerderij

Boer Jacob graanmaandag 05 augustus 2019

Een groot deel van de landbouwpercelen van Utrechts Landschap is in pacht bij boeren. Een van deze boeren heeft een biologische Jersey veehouderij in Maartensdijk. Een biologisch bedrijf heeft meer grond nodig dan een regulier bedrijf. Daarom pachten Jacob Beeker en Linda Heemskerk heel wat hectaren akkers en grasland bij Utrechts Landschap.

Utrechts Landschap zet zich in voor biodiversiteit en voor bloem- en kruidenrijke akkers en graslanden. De bedrijfsvoering van Jacob en Linda past hier goed bij, omdat zij voor natuurinclusieve landbouw kiezen. Op de akkerbouwpercelen worden granen geteeld, waarbij het bloemleven hoog in het vaandel staat. Van de diversiteit profiteren insecten, zoals de wilde bij. Ook laten Jacob en Linda een deel van het graan in de winter staan als wintervoorraad voor akkervogels en wild.

Stieren eten graan van eigen akkers

Op de boerderij van Jacob en Linda worden Jersey stieren grootgebracht. Dit is bijzonder, want de reguliere kalverhandel heeft geen interesse in stiertjes van dit ras. Jacob en Linda zorgen ervoor dat de Jersey stieren zo natuurlijk mogelijk worden grootgebracht. Uiteindelijk voor de slacht, maar wel na een echt leven: de eerste drie maanden melk bij een pleegmoeder en daarna in kuddes zoveel mogelijk buiten.

Volledig zelfvoorzienend én biologisch

De stieren eten zo veel mogelijk gras, aangevuld met biologische kruiden en gemalen granen van eigen akkers. Deze akkers zijn vrij van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Ook het stro voor in de stallen van de dieren komt van eigen akkers en hoeft dus niet uit Frankrijk of zelfs Spanje te komen. De vaste stromest uit de stallen wordt vervolgens in het voorjaar weer op het land gebracht. Hiermee wordt de kringloop gesloten.

Meer informatie over boerderij Eyckenstein vind je hier.

« Terug

Delen:

Share Share