Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Struweelvogels doen het goed in de Blauwe Kamer

Persbericht - De grasmus en de fitis doen het goed in de Blauwe Kamer_Fred Hoorn.docx.jpgdinsdag 11 december 2018

De natuur in de Blauwe Kamer is dankzij overstromingen voortdurend in beweging en ontwikkeling. Door de dynamiek leven er veel verschillende plant- en diersoorten, waaronder tal van vogels. De grasmus en fitis zijn in 2018 de meest getelde vogels in de Blauwe Kamer. Deze soorten komen voor in halfopen landschappen met struweel. De merel komt op een goede derde plaats terecht. Dit blijkt uit Sovon-vogelinventarisaties door vrijwilligers van de KNNV-Vogelwerkgroep Wageningen.

Broedvogels
Er broeden jaarlijks ruim negenhonderd vogels in de Blauwe Kamer. Dit jaar zijn er maar liefst 72 verschillende vogelsoorten als broedvogel vastgesteld. De kolonie lepelaars telt al enkele jaren rond de 35 tot 40 paar, terwijl de aantallen aalscholvers hier wat zijn gedaald en ook de blauwe reiger min of meer stabiel bleef. Bijzondere soorten als blauwborst en cetti’s zanger profiteren van de toename van natte natuur en het is mooi dat ze nu ook de Blauwe Kamer gevonden hebben. De ijsvogels hebben de strenge vorstperiode goed overleefd. Door het ouder worden van de bomen vinden we ook bosvogels als grote bonte specht, groene specht en zelfs de kleine bonte specht.
Rode Lijst soorten die in de Blauwe Kamer broedden waren onder andere slobeend, tureluur, graspieper, spotvogel en ringmus.

Struweel
De afgelopen jaren is de Blauwe Kamer steeds verder ontwikkeld tot een rijk uiterwaardengebied met kruidenrijke ruigtes en begroeiing. Dit heeft er de laatste jaren toe geleid dat het in dit natuurgebied goed gaat met de struweelvogels. Dit is te zien aan het aantal broedende grasmussen, fitissen, zwartkoppen, tuinfluiters, vinken en kneuen.
Net als vorige jaren is het aantal broedende steltlopers in de Blauwe Kamer maar klein. Dit komt doordat het gebied voorheen meer open was met veel zandbanken en weinig begroeiing, een beter habitat voor steltlopers.

Vrijwilligers
Sinds 1992 inventariseren en registreren vrijwilligers van de KNNV-Vogelwerkgroep Wageningen jaarlijks voor Sovon en Utrechts Landschap de broedvogelstand in de Blauwe Kamer. Zij brengen elk jaar nauwkeurig in kaart welke vogelsoorten er voorkomen en waar ze broeden. Dat geeft niet alleen een mooi beeld van de soortenrijkdom, maar biedt ook inzicht in de ontwikkeling van het gebied. Deze waardevolle informatie is van belang bij het natuurbeheer.

Vogelkijkhut
Voor vogelliefhebbers is de Blauwe Kamer een waar paradijs. De vogelkijkhut biedt uitzicht over het  vogelrustgebied. Regelmatig laten lepelaars, zilverreigers en aalscholvers zich zien, evenals in de trektijd veel soorten eenden, zoals smienten, slobeenden en wintertalingen. Wie geluk heeft, kan zelfs een visarend in de kijker krijgen.

Foto: Fred Hoorn

« Terug

Delen:

Share Share