Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

4000 jaar oude stroomgeul hersteld

20181126_105141.jpgvrijdag 30 november 2018

Op het Vikinghof bij Wijk bij Duurstede is herstelbeheer uitgevoerd om een 4000 jaar oude stroomgeul te herstellen. De stroomgeul was deels begroeid geraakt met jonge bomen. Door dit weer open te maken komt dit bijzondere stukje landschap beter naar voren in het landschap. Ook biedt dit extra groeiruimte voor bijzondere planten en korstmossen die al in het open deel van de oude stroomgeul voorkwamen.

Het Vikinghof vormt een onderdeel van het Kromme Rijn gebied. Een landschap dat is ontstaan onder invloed van rivieren in de afgelopen paar duizend jaar. Op het Vikinghof is dat nog goed te zien aan de hand van een stroomgeul die ruim vierduizend jaar geleden is ontstaan. Waar ooit water liep is nu een droge rivierbedding te vinden met grindhoudend zand. Een perfect biotoop voor een aantal bijzondere korstmossen en planten zoals rood guichelheil, zandhoornbloem en de zeldzame rotsooievaarsbek. Insecten vinden hier voedsel, warmen er op in de zon of nestelen er in het zand.

Vrijwilligers die wekelijks actief zijn in het natuurgebied hebben geholpen door de jonge bomen weg te zagen en bramen te verwijderen. Met een kraantje is daarna onder begeleiding van Utrechts Landschap het bovenste laagje grond afgeplagd waardoor de oorspronkelijke bodemlaag van de riviergeul weer tevoorschijn kwam. Daarbij is zeer zorgvuldig gekeken naar de huidige natuurwaarden om de bestaande waardevolle vegetatie niet te beschadigen. De bedoeling is dat in de aankomende jaren deze vegetatie zich kan uitbreiden.

Het Vikinghof is nog een van de weinige plekken in de omgeving waar zo’n oude stroomgeul zo nadrukkelijk te zien is in het landschap. Door het weer open te maken is ook de aardkundige waarde van de riviergeul beter zichtbaar geworden. De aankomende jaren zal met gericht natuurbeheer de stroomgeul open gehouden worden zodat de vegetatie en insectenrijkdom beschermd blijven. Dat is maatwerk waarbij ook vrijwilligers een belangrijke rol spelen. 

Dat deze vrijwilligers en hun werkzaamheden zeer gewaardeerd worden bleek al snel. Tijdens hun werkzaamheden werden zij met gevulde koeken verrast door een mevrouw die elke dag door het gebied wandeld. Ze voelen zich erg gesteund door dit mooie gebaar.

Meer weten over het Vikinghof en het Kromme Rijngebied? Bekijk dan ook eens het beheerplan.

« Terug

Delen:

Share Share