Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Vliegbasis Soesterberg behoort tot topnatuur in Nederland

PVS van bovenaf.jpgvrijdag 13 mei 2022

De natuurwaarde op de voormalige vliegbasis Soesterberg van het Utrechts Landschap blijkt zo hoog te zijn dat het terrein behoort tot de belangrijkste natuurreservaten van Nederland. Dit blijkt uit een recent artikel in Entomologische Berichten, een Nederlands vaktijdschrift over insecten. Ecologen onderzochten twaalf jaar lang het voorkomen van een groot aantal insectengroepen op de voormalige vliegbasis, waaronder wilde bijen en zweefvliegen, de belangrijkste bestuivers in ons land.


Spinnendoders en sluipvliegen

"De natuurkwaliteit van graslanden staat in Nederland zwaar onder druk door vooral de hoge stikstofdepositie. Op veel militaire vliegbases wordt al jarenlang een verschralingsbeheer gevoerd om bedrijfsmatige redenen, waar de natuur ook van profiteert," aldus Theo Zeegers en Kees Goudsmits in het artikel dat onlangs verscheen in Entomologische berichten. Vliegbasis Soesterberg blijkt qua vliegen en angeldragers tot de topnatuur in Nederland te horen. Het aantal waargenomen soorten bijen, spinnendoders en sluipvliegen is het hoogst van alle natuurreservaten in Nederland. Daarnaast blijken zeldzame soorten oververtegenwoordigd. Volgens het artikel zijn er drie sluipvliegsoorten in Nederland alleen gevonden in dit gebied, waarvan Redtenbacheria insignus nieuw voor Nederland wordt gemeld. De spinnendoder Evagetes siculus werd in het terrein herontdekt voor Nederland.


Bron: Entomologische berichten 82 (2) 2022 
Auteurs artikel: Theo Zeegers en Kees Goudsmits

« Terug

Delen:

Share Share