Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Natuurorganisaties naar Raad van State

Natuurmonumenten-René-de-vries-NAMO112879.jpg

Fotograaf: René de Vries

donderdag 14 april 2022

Bouwplannen Paleis Soestdijk tasten natuur teveel aan

Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Utrecht en het Utrechts Landschap vinden dat de plannen voor Paleis Soestdijk leiden tot grote aantasting van de natuur in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). En dat terwijl het NNN in het leven is geroepen voor behoud van biodiversiteit en onderlinge verbinding van natuurgebieden. De natuur wordt aangetast door de bouw van bijna 100 nieuwe woningen, door bezoekers van het paleis, hotel, landgoed en evenementen en door de toename van verkeer. De natuurorganisaties zien meerdere tekortkomingen in het bestemmingsplan Paleis Soestdijk en zijn daarom in beroep gegaan bij de Raad van State. Ze roepen op om het plan te verwerpen.

De natuurorganisaties hebben al eerder bij de gemeenteraad van Baarn en de provincie Utrecht hun zorgen geuit over de plannen op het landgoed en de bedreiging daarvoor voor natuur en landschap.  Gradus Lemmen, Gebiedsmanager Natuurmonumenten: “Het Natuurnetwerk Nederland is de ruggengraat van onze natuur. Daar horen geen grootschalige plannen in. Ze tasten een robuust natuurnetwerk aan en doorbreken verbindingen tussen leefgebieden van ringslangen, dassen en reeën. De reden om toch op grote schaal op het landgoed te bouwen is het sluitend maken van de businesscase. Wij vinden het onacceptabel dat bouwen in de natuur de oplossing is voor een financieel tekort. Het paleis Soestdijk is erfgoed van nationaal belang. Daarom zou de financiële oplossing ook van buiten het gebied moeten komen.”

Bestemmingsplan niet op orde

In het NNN mogen in de provincie Utrecht alleen ontwikkelingen worden toegelaten die de natuur niet aantasten. Onder voorwaarden mag hier vanaf worden geweken, maar dat vinden de natuurorganisaties principieel onjuist. “We zien hier geen meerwaarde van de plannen voor de natuur terwijl dat wel een van de voorwaarden is om in het NNN te mogen bouwen. De zogenaamde ‘meerwaardebenadering’ is omstreden en bovendien in het bestemmingsplan onjuist toegepast. Er blijft een negatief effect op natuur, ook als alle genoemde maatregelen genomen worden” volgens Josja Veraart, directeur van de Natuur en Milieufederatie Utrecht. “In de provincie Utrecht ligt een opgave om het NNN verder te ontwikkelen. Het is juist belangrijk om in het netwerk te investeren, in plaats van het verder af te breken”.

De natuurorganisaties hopen dat de Raad van State de plannen verwerpt en dat ze vervolgens plannen terug worden gebracht naar een uitvoerbare schaal die past binnen het gebied.

« Terug

Delen:

Share Share