Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Eenduidigheid boven vrijheid: natuur verdient bescherming

Steenuil Harry van Emden.jpgdinsdag 21 december 2021

Recreatieparken, woningen en wegen in natuurgebieden? Dat dreigt straks zomaar gebeuren. De nieuwe Omgevingswet maakt namelijk de weg vrij voor een groot negatief keerpunt in bescherming van natuur en landschap. Al dertig jaar lang is het Natuurnetwerk Nederland de ruggengraat van bestaande en nieuwe natuurgebieden in ons land. Het is cruciaal voor de biodiversiteit en de verbinding van natuurgebieden. Het regeerakkoord stelt dat de Omgevingswet hèt instrumentarium is voor natuurverbetering. Wij zien juist dat met de nieuwe wet de bescherming van het Natuurnetwerk op losse schroeven komt te staan. Dinsdag 21 december houdt de Eerste Kamer een bijeenkomst over de Omgevingswet. Natuurorganisaties roepen het Rijk op alsnog de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland in de Omgevingswet goed te regelen.

In de nieuwe wet wordt de belangrijkste beschermingsregel voor het natuurnetwerk gesloopt, het ‘nee, tenzij’- principe verdwijnt. Veel golfbanen, campings, recreatieparken, zonneparken en bedrijventerreinen zijn de afgelopen decennia uit natuurgebieden geweerd omdat het door Rijksbescherming niet kon. Initiatieven werden zelfs gewoonweg niet ingediend omdat een ontwikkelaar vooraf wist dat het toch een doodlopende weg was. En werden ze wel ingediend, dan maakte de provincie duidelijk dat dit niet paste binnen beschermde natuur. Er moest namelijk worden aangetoond dat de woonwijk, golfbaan of het bedrijfsterrein een groot maatschappelijk belang diende én dat er geen alternatieven waren. Dat grote belang was er vaak niet en alternatieven waren er wel. Maar juist dit ‘nee, tenzij’-principe schrapt het Rijk uit de wet. Een historische fout.

Provincies krijgen bij de nieuwe Omgevingswet meer ruimte om eigen regels te stellen om het natuurnetwerk te beschermen. Er kàn gekozen worden voor betere bescherming. Maar ervaringen uit het verleden laten zien dat meer keuzevrijheid vaak niet in het voordeel uitpakt voor natuur, in tegendeel juist. Er zijn nu al voorbeelden van provincies en gemeenten die vooruitlopen op de nieuwe wet. Zo zijn bij Paleis Soestdijk woningen gepland in de bossen van het natuurnetwerk, leefgebied van ringslangen, dassen en reeën. Het tast een robuust natuurnetwerk aan, geeft verstoring en ontneemt dieren hun rustplek.

Wij maken ons ernstige zorgen over het verdwijnen van het ‘nee, tenzij’-principe in de Rijksregels. Het is succesvol en noodzakelijk gebleken om een stroom aan plannen die de natuur aantasten vooraf al in te dammen. 

Lees het hele bericht op de site van LandschappenNL

« Terug

Delen:

Share Share