Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Utrechts Landschap start wervingsactie Over-Holland

DSC07004#.jpgmaandag 13 september 2021

Geef monumentale lanen en prachtige parkbossen nieuwe beplanting

Tussen Breukelen en Nieuwersluis ligt buitenplaats Over-Holland. Het is een van de weinige nog compleet overgebleven buitenplaatsen met een particulier bewoonde huisplaats en een overplaats langs de Vecht. Dit jaar start Utrechts Landschap met een groot herstel- en restauratieproject aan de overplaats. Dat is noodzakelijk, want in de loop der jaren is er door stormen forse schade ontstaan. Ook periodes van droogte hebben sporen achtergelaten en de essentakziekte heeft toegeslagen. In de komende tijd wil Utrechts Landschap honderden nieuwe bomen, struiken en duizenden stinsenbollen aanplanten. Een bijzonder project waar iedereen aan kan bijdragen door een boom of struik te doneren via www.utrechtslandschap.nl/doneer.

Herstel monumentale lanen

Om de overplaats met zijn hoge cultuur- en natuurwaarden voor de toekomst te behouden zijn het herstel van het lanenpatroon en de waterhuishouding het belangrijkst. In de loop der tijd zijn veel monumentale bomen gesneuveld en zijn er gaten gevallen in de lanen. Die gaten worden gedicht, en de laan bij de ingang wordt volledig nieuw ingeplant met klimaatbestendige lindebomen.

Verbeteren waterhuishouding

Paul Vesters, cultuurhistoricus bij Utrechts Landschap, vertelt: ‘Over-Holland is een oud park met een afwisseling van lanen, parkbossen, natte hakhoutbossen, kruidenrijke weilanden en een compact netwerk van veelal zeer oude watergangen. Deze kwamen de laatste jaren steeds vaker droog te staan. Om de waterhuishouding te verbeteren gaat Utrechts Landschap de watergangen baggeren. ‘Vervolgens zal Waterschap Amstel Gooi en Vecht een inlaat maken,’ vertelt Paul. ‘Hierdoor kan er in tijden van droogte water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal worden ingelaten. Verder worden veel duikers vervangen door bruggen. Veel duikers zijn te klein of liggen te hoog om water door te laten. We verbeteren daarmee niet alleen de waterhuishouding; het ziet er straks een stuk fraaier uit met al die nieuwe bruggen.’

Help mee

Met het project 'Restauratie buitenplaats Over-Holland' wil Utrechts Landschap recht doen aan de bijzondere waarde van bomen en struiken. Iedereen kan bijdragen aan de diversiteit van de vegetatie op Over-Holland door een boom, struik of bollen te doneren. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het park van de buitenplaats Over-Holland tot in lengte van jaren een gezond en beleefbaar gebied blijft met een rijke biodiversiteit. Elk bedrag is van harte welkom. Doneren kan hier

« Terug

Delen:

Share Share