Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

2014

Jaaroverzicht 2014

Jaaroverzicht 2014

'In 2014 hebben we drie bijzondere gebieden kunnen openstellen voor publiek! U kreeg er een mooi stuk achtertuin met een rijke historie bij. Dankzij 22.500 trouwe donateurs, 550 enthousiaste vrijwilligers en 50 betrokken bedrijfsvrienden kunnen wij de natuur en het erfgoed in de provincie blijvend beschermen en openstellen.' - Saskia van Dockum, directeur-rentmeester.

Vliegbasis open

Vliegbasis open

In december opende Park Vliegbasis Soesterberg zijn poorten voor het publiek. Een gebied van nationaal belang! Utrechts Landschap beheert het natuurgebied en heeft als wens om het in de toekomst in eigendom te krijgen, zodat we de bijzondere flora en fauna van het gebied blijvend kunnen beschermen.

Mooiere molens

Mooiere molens

Diverse molens zijn het afgelopen jaar geschilderd. Zo staat de Binnenmolen in Rhenen er weer prachtig bij. Molen De Valk in Montfoort heeft een nieuwe windpeluw gekregen: een enorm dikke balk waar het bovenste wiel op rust. De winkelruimte van de Nieuwe Molen in Veenendaal is vergroot en molen 't Wissel in Elst is voor het eerst vanbinnen vochtvrij.

Bijzondere specht

Bijzondere specht

In februari is voor het eerst de middelste bonte specht in de bossen van Utrechts Landschap waargenomen: op de Laarsenberg. We voeren al jaren een beheer gericht op een afwisselend, grotendeels inheems bos met veel dood hout. Dat beheer begint zich uit te betalen met de terugkeer van deze prachtige specht.

Zonnepanelen

Zonnepanelen

In 2014 zijn alle 500 zonnepanelen op het dak van Steenfabriek Bosscherwaarden verkocht. Het komend jaar gaan we daar samen met de EigenWijkse Energie Coöperatie stroom opwekken. Zo dragen we bij aan de opwekking van lokale duurzame energie én dragen de afnemers bij aan het behoud van de steenfabriek en de natuur eromheen.

Kasteelpark open

Kasteelpark open

Vele wandelaars genoten dit jaar voor het eerst van het romantische Park Loenersloot met zijn kronkelende paden, heuveltjes en tuinsieraden. In juni ging het kasteelpark na een restauratie open voor publiek. Een groep enthousiaste vrijwilligers zorgt voor het onderhoud van het park.

Aankoop Zanderij

Aankoop Zanderij

Utrechts Landschap heeft dankzij de Nationale Postcode Loterij het natuurgebied Zanderij Maarn kunnen aankopen. Het gebied vormt een belangrijke schakel tussen het ecoduct Mollebos en de bossen en landgoederen ten zuiden van de A12.

Groene verbinding

Groene verbinding

Goed nieuws voor de groene verbinding aan de oostkant van de stad Utrecht! Dankzij de financiële steun van a.s.r. vastgoed ontwikkeling kon Utrechts Landschap in 2014 een nog ontbrekend perceel van bijna 3 hectare aankopen. Het perceel ligt tussen de Hooge Kampse Plas en de geplande faunapassage onder de Biltse Rading.

Start uitvoering

Start uitvoering

In 2014 zijn we gestart met de herinrichting van de Palmerwaard. We hebben de opgaande begroeiing verwijderd zodat het water beter kan doorstromen. In 2015 steken we onze handen uit de mouwen om in het gebied ruimte te creëren voor natuur, waterveiligheid, cultuurhistorie en beleving.

Crowdfunding

Crowdfunding

De kluut kan weer broeden op het vogeleiland in de Amerongse Bovenpolder! Dankzij de crowdfundingsactie 'Red de kluut' - die we in 2014 hielden - konden we een onderhoudsboot aanschaffen. Ook de acties 'Adopteer een schaap' en 'Laantje van de verliefde bomen', waren afgelopen jaar succesvol. Onze dank aan de vele gulle gevers is groot!

De Paltz open

De Paltz open

In mei opende landgoed De Paltz zijn hekken voor het publiek. Het landgoed is in 2007 door de provincie Utrecht aangekocht en in 2011 overgedragen aan Utrechts Landschap. Het vormt een belangrijke schakel in de oostelijke groene verbinding van de Utrechtse Heuvelrug en ligt pal naast Park Vliegbasis Soesterberg.

Herstel Oostbroek

Herstel Oostbroek

Utrechts Landschap is in 2014 gestart met het restaureren van landgoed Oostbroek. De paden worden rolstoelgeschikt gemaakt, de knuppelbrug vervangen en de watergangen gebaggerd. De werkzaamheden zijn mogelijk dankzij het Parelfonds van de provincie Utrecht en nog een aantal grote gevers.

Stuifduinen Bornia

Stuifduinen Bornia

Het stuifduingebied op landgoed Bornia krijgt uitbreiding. Utrechts Landschap is in 2014 gestart met het kappen van een stuk bos om monumentale vliegdennen en jeneverbesstruiken de ruimte te geven. Het stuifzand daartussen biedt een leefomgeving voor bijzondere planten en dieren. De nieuwe schaapskudde uit de crowdfundingsactie gaat het gebied begrazen.

Activiteiten publiek

Activiteiten publiek

Utrechts Landschap organiseerde het afgelopen jaar ruim 500 excursies, activiteiten en evenementen. Van wandelexcursies door prachtige natuurgebieden tot rondleidingen in onze molens. Van kinderactiviteiten in de infocentra tot het varen langs rivierwildernis. Al deze activiteiten waren mogelijk dankzij de inzet van onze enthousiaste vrijwilligers!

Nieuwe mtb-route

Nieuwe mtb-route

In de bossen bij Zeist is een nieuwe mountainbikeroute aangelegd. De route van 16,2 km gaat over terrein van Utrechts Landschap en Staatsbosbeheer. De route was mogelijk dankzij de inzet van de Driebergse Tour Club. In de toekomst wordt de route opgenomen in het netwerk van mountainbikeroutes op de Utrechtse Heuvelrug.