Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Jaaroverzicht 2013

2013

2013

Verrassend dichtbij! Steeds meer bezoekers weten onze gebieden te vinden. In 2013 ontvingen we ruim 2.000.000 bezoekers. Natuur voor een wandeling met hond of kinderen is onmisbaar. Dankzij 22.000 donateurs, 500 vrijwilligers en 50 bedrijfsvrienden kunnen wij de natuur en het erfgoed in de provincie blijvend beschermen en openstellen voor publiek.

Heuvelrug groeit!

Heuvelrug groeit!

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) maakte in oktober een sprong over de A12. Zo’n 4.000 hectare natuur werd er aan het park toegevoegd. Bestuurders Bart Krol en Dick Wijte trokken samen met de herder en zijn schapen via ecoduct Mollebos de A12 over.

Extra maalkracht

Extra maalkracht

Zeven poldermolens van Utrechts Landschap gaan weer een actieve bijdrage leveren aan het waterbeheer in de polders van Noordwest-Utrecht. De molens kunnen worden ingezet als hulpgemaal bij hevige regenval. Het betreft een samenwerking tussen Utrechts Landschap en Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

Chocolademelkloop

Chocolademelkloop

Ongeveer 900 kinderen liepen zondag 24 november de jaarlijkse chocolademelkloop. Samen haalden zij voor landgoed Beerschoten € 1.400,- op. Hiermee plaatst Utrechts Landschap een mooie lindeboom bovenop de al eerder herstelde Konijnenberg.

Gered!

Gered!

Deze zomer gingen de boswachters met tientallen vrijwilligers op zoek naar reekalfjes. Dat zijn pasgeboren reeën, die vaak verscholen liggen tussen het gras. Daarom lopen boswachters met vrijwilligers voor de maaimachine uit om de beestjes te redden van een gruwelijke dood. Op deze manier worden er jaarlijks honderden reekalfjes gered.

Bijeneter gespot

Bijeneter gespot

Een bijzondere waarneming in juni op landgoed Oostbroek: een groep van zo’n 23 bijeneters verbleef een paar dagen op ons landgoed. De bijeneter is een bijzonder kleurrijke vogel die in Nederland nauwelijks voorkomt. De groep trok dan ook veel bekijks van allerlei vogelaars en natuurliefhebbers.

Aanleg poelen

Aanleg poelen

Utrechts Landschap kon dankzij het Streekfonds drie poelen aanleggen in de Amerongse Bovenpolder. De poelen bieden veel extra natuurwaarden en ruimte voor de kamsalamander. De donatie was mogelijk dankzij de houders van de StreekRekening Utrechtse Heuvelrug, een groene spaarrekening voor bedrijven, overheden en organisaties.

Succesvol seizoen

Succesvol seizoen

In totaal hebben er ruim 8.000 bezoekers door het Landschap gevaren per pont, boot en romeins schip! De Blauwe Bever voer langs de oevers van de Nederrijn, de Pont van Het Landschap over de Kromme Rijn en het Romeins Schip over de singels van Woerden.

Festival de Basis

Festival de Basis

In september stond een week lang Vliegbasis Soesterberg in het teken van muziek, theater en kunst. Met festival de Basis konden bezoekers dwalen over de landingsbaan, tussen de shelters beeldende kunst bekijken, luisteren naar muziek en lekker eten en drinken. Onze gidsen vertelden op verschillende plekken de verhalen van het landschap.

Loenersloot open

Loenersloot open

Na een jaar restaureren gingen de deuren van Kasteel Loenersloot eindelijk open voor publiek. Dit werd op 20 mei gevierd met een sfeervolle kasteelmarkt en rondleidingen. Van 1 juni tot 1 oktober verzorgde Utrechts Landschap wekelijks op zaterdag en donderdag rondleidingen.

Zagen Zeisterbos

Zagen Zeisterbos

In de eerste maanden van 2013 werd in het Zeisterbos volop gezaagd en gekapt. Door bomen weg te halen krijgen de overgebleven bomen meer ruimte om zich te ontwikkelen en krijgt de onderbegroeiing meer licht om te groeien. Hierdoor ontstaat er een gevarieerder bos, wat interessanter is voor vogels en insecten.

Bomen over bos

Bomen over bos

De Week van Het Landschap op landgoed Noordhout stond dit jaar in het teken van bos, bosbeleving en het beheer van onze bossen. Er waren activiteiten voor jong en oud zoals boomstammen zagen, een ecoduct bezoeken met de boswachter of een pittige discussie over de economische waarde van het bos.

Vissen terug

Vissen terug

K3 Delta en Utrechts Landschap werken aan de Hooge Kampse Plas. De vervuilde grond van de voormalige stortplaats wordt afgedekt door vele meters zand. Vervolgens krijgt de plas natuurvriendelijke oevers en een vogeleiland in het midden. In augustus zijn bij het leegpompen van het eerste deel 100 grote vissen teruggezet. Een bijzonder beeld voor de passant.

Herstel Houdringe

Herstel Houdringe

Begin 2013 kreeg het parkbos van Houdringe een grote onderhoudsbeurt. Meidoornhagen en wandelpaden werden hersteld, bos gedund, boomgroepen geplant, rasters en toegangshekken vernieuwd en er werd een amfibieënpoel gegraven. De velden worden nu vaker gemaaid voor meer kleurrijke graslanden en de koeien rouleren over de percelen.

Veilige oversteek

Veilige oversteek

Utrechts Landschap zette zich in 2013 met de provincie en gemeente De Bilt in voor de versterking van het natuurnetwerk ten oosten van Utrecht. Faunapassages onder de Utrechtse Weg (Griftenstein) en de Biltse Rading verbinden het Gooi met de uiterwaarden. Deze verbinding is belangrijk voor veel soorten zoals de loopkever, das, salamander en ree. De faunapassages zijn voor 2015 gereed.