Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Interview Saskia

Saskia van Dockum over 95 jaar Utrechts Landschap

‘Ons DNA is hetzelfde gebleven'

Wat begon met een aankoop van acht hectare in 1927 is in 95 jaar uitgegroeid tot een doelgerichte en stevige organisatie, die maar liefst 5.825 hectare natuur en erfgoed beheert. Directeur-bestuurder Saskia van Dockum maakt de balans op en constateert dat de boodschap van de stichting steeds meer mensen aanspreekt.

‘Ik vind het mooi dat onze stichting al 95 jaar voor hetzelfde staat, hier met ziel en zaligheid aan werkt en heel veel heeft bereikt,’ begint Saskia het gesprek. ‘Uiteraard is er veel veranderd, maar dat geldt niet voor onze doelstelling, die is hetzelfde gebleven. Het is wat ik noem het DNA van de organisatie, dat altijd gericht is geweest op behoud van natuur, landschap en erfgoed. Dat een stem geven. Ondertussen blijven we actueel of zijn zelfs trendsetter. We durven mee te bewegen met de tijd.’

'Het DNA van de organisatie is altijd gericht geweest op behoud van natuur, landschap en erfgoed'
 

Duidelijke boodschap

Terugkijkend op de afgelopen tien jaar constateert Saskia: ‘De cijfermatige onderbouwing van wat er allemaal aan de hand is in de natuur, is enorm toegenomen. Levert het beheer van onze gebieden op wat we ervan verwachten? We konden wel zeggen dat het niet goed ging met de eiken op de Utrechtse Heuvelrug of met het aantal insecten, maar dat nemen mensen niet meteen van je aan. Door de cijfers is nu veel duidelijker hoe ernstig het ervoor staat met de biodiversiteit en wat de  oorzaken daarvoor zijn. Ook kunnen we dankzij monitoren laten zien hoe succesvol ons natuurbeheer is. Naast eigen informatie en kennis zijn er steeds meer nationale en internationale data. Die onderbouwen niet alleen dat natuur meer ruimte nodig heeft, maar ook dat andere sectoren natuur-inclusief moeten worden, en dat schone lucht, schoon water en een gezonde bodem onmisbaar zijn. Met industrie en de agrarische sector op deze schaal en met deze intensiteit kan het niet doorgaan.’
 

Beschermers

Dat mensen die urgentie voelen, zien we aan het stijgend aantal Beschermers, vertelt de directeur-bestuurder. ‘Tien jaar geleden waren dat er ongeveer 21.000. In onze plannen schreven we dat dit er in 2023 minimaal 30.000 moesten zijn, maar we hebben nu al 32.000 Beschermers. Dat groeiende draagvlak is ongelooflijk belangrijk voor de toekomst. We kunnen daardoor een steviger geluid laten horen en dankzij de middelen van onze achterban meer doen.’ Last van de pandemie heeft de aanwas van Beschermers niet gehad, weet Saskia: ‘Integendeel. Tijdens de lockdowns hebben mensen juist  ontdekt hoe fijn het is om natuur dicht bij huis te hebben. We merken dat mensen dat extra zijn gaan waarderen en tot de conclusie zijn gekomen: natuur mag nooit verdwijnen en behoud ervan willen we graag steunen.’
 
'Mensen hebben steeds meer begrip dat we kwetsbare gebieden niet altijd toegankelijk maken'
 

Aankoop prioriteit

‘Voor de komende jaren blijft aankoop prioriteit hebben, waarbij we ons ook op het westen van de provincie richten,’ vertelt Saskia. ‘Aankoop blijft de beste garantie op veiligstellen van een gebied voor altijd. Op onze grond kunnen we natuur ook verder ontwikkelen. We zijn razend trots op grote gebieden als Park Vliegbasis Soesterberg en Bornia/Heidestein, maar we steken ook onze nek uit voor kleinere stukjes grond om zo verbindingen te creëren. Mensen steunen onze aankopen graag. En wat zo mooi is,’ besluit de directeur bestuurder, ‘mensen hebben er steeds meer begrip voor dat we essentiële schakels of kwetsbare gebieden niet altijd toegankelijk maken. Onze jubileumaankoop De Woerd gaan we bijvoorbeeld niet openstellen. In een toespraak aan onze gulle gevers tijdens de Utrechtse Natuurdagen vertelde ik dat ik me kon voorstellen dat ze dachten: we kunnen er niet eens een wandelingetje maken. Dat had ik mis. Na afloop kwamen er juist velen naar me toe die zeiden: hier wil ik aan bijdragen.’

Kader Sas