Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Ruiterpenningen Beerschoten en Panbos

Ruiterpenning of dagkaart

In Paviljoen Beerschoten zijn ruiterpenningen en -dagkaarten verkrijgbaar. Deze zijn verplicht als u gebruik maakt van de ruiterroutes op landgoed Beerschoten en in het Panbos. Een ruiterpenning kost € 17,50 voor de periode van 1 jaar en kan ook online worden aangeschaft. De ruiterpenning of dagkaart dient u op verzoek te laten zien (geprint of op de smartphone). Een ruiterdagkaart kost € 5,- en is 1 dag geldig. Deze is online aan te schaffen.

Routes

Op landgoed Beerschoten en in het Panbos ligt een netwerk aan ruiter- en menroutes. De ruiterpaden zijn duidelijk gemarkeerd. Ruiters mogen uitsluitend van deze paden gebruik maken.

Regels

Om ervoor te zorgen dat iedereen kan genieten van de natuur en de natuur daarvan geen schade ondervindt, geldt een aantal regels:

  • een Ruiterpenning of Ruiterdagkaart is verplicht;
  • ruiters en koetsiers mogen niet van de ruiterpaden afwijken;
  • u bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade die u en uw paard veroorzaken;
  • u bent op de hoogte van alle gedrags- en verkeersregels zoals die op het ruiterbewijs staan en past deze ook toe.

Indien u deze regels overtreedt, kan uw ruiterpenning worden ingenomen.