Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Met de hond op pad

Welkom met uw hond bij Utrechts Landschap

Waar wel? Waarom ergens anders niet?

Utrechts Landschap beschermt veel natuurgebieden in de provincie Utrecht, waar talloze dieren leven. Daarnaast wil Utrechts Landschap u welkom heten als hondenbezitter. Omdat honden invloed kunnen hebben op dassen, reeën, amfibieën, broedende vogels en de beleving van andere recreanten heeft Utrechts Landschap gebieden ingesteld waar honden welkom zijn en waar honden niet welkom zijn.

Op deze website kunt u per natuurgebied bekijken welk hondenbeleid van toepassing is: aangelijnd, onder appèl of niet toegestaan. Ook staat dit aangegeven op de toegangsborden bij de ingang van elk gebied.

Waarom moet mijn hond in de meeste gebieden aan de lijn?

In de meeste gebieden van Utrechts Landschap mag uw hond aangelijnd mee. De reden voor deze aanlijnplicht is dat honden wilde dieren kunnen opjagen en aanvallen. Ook vinden andere recreanten het niet altijd prettig als honden loslopen en tegen hen opspringen.

In enkele gebieden zijn honden niet toegestaan. Dit zijn gebieden waar vee losloopt, meestal zijn dit Gallowayrunderen, konikpaarden of schapen. De dieren kunnen hun jongen verdedigen tegenover de hond, wat gevaarlijke situaties kan opleveren voor hond en baas. Schapen kunnen door honden worden opgejaagd en gebeten worden, vaak met fatale gevolgen. Grazers kunnen ook ziektes oplopen door de uitwerpselen van honden.

Ook zijn honden niet toegestaan waar de natuur te kwetsbaar is of dieren voorkomen die zeer gevoelig zijn voor verstoring. Utrechts Landschap heeft hier als terreineigenaar een beschermingsplicht.

Utrechts Landschap beschermt natuur en doet haar best tegemoet te komen aan de wens om met de hond los te kunnen lopen. Daarvoor zijn gebieden uitgekozen die dichtbij dorpen en steden liggen, waar uw hond los mag lopen, mits onder appèl. Hierdoor hopen wij dat de natuur verderop beter beschermd kan worden. Onder appèl betekent dat uw hond zonder aan de riem te lopen op korte afstand bij u blijft, direct op uw commando’s reageert, geen overlast veroorzaakt voor andere gebruikers en zoveel mogelijk op het pad moet blijven. Door een bosperceel struinen is niet toegestaan.

'Mijn hond doet dat niet', mag dan toch mijn hond los?

Het gaat niet om het gedrag van de hond, maar om de reactie van het wild op de hond. “Mijn hond bijt geen jonge reeën dood” is daarom niet relevant. Door het zien van een hond wordt een ree of das alert, vooral als het gaat om een loslopende hond. Dit werkt verstorend voor het wild. Regelmatig komt het voor dat het wild op de vlucht slaat en zich in paniek dood rent tegen een hekwerk of onder een auto terecht komt. Bovendien hebben honden van nature een jachtinstinct en jagen als ze loslopen, ook zonder dat de eigenaar dat door heeft. Onze boswachters zien helaas regelmatig dat een ree of das is doodgebeten door een loslopende hond.

Dieren die gevoelig zijn voor verstoring door honden zijn naast reeën ook (jonge) dassen, hagedissen en diverse (zeldzame) broedende vogels. Het verstoren van vogels door honden kan grote gevolgen hebben. De verstoring is namelijk onvoorspelbaar. Vogels kunnen er niet aan wennen en moeten steeds opvliegen, waardoor veel energie wordt verspild. Hierdoor mislukken hun broedsels en kunnen zij minder jongen grootbrengen. Ook houden vogels te weinig energie over voor de winterperiode en de vogeltrek. Met name grondbroedende vogels, zoals de patrijs, veldleeuwerik, tapuit, boomleeuwerik, graspieper, paapje, nachtzwaluw en gele kwikstaart zijn gevoelig voor honden. De verstoringsafstand van grondbroeders kan wel oplopen tot 750 meter.

Ook andere gebruikers kunnen last hebben van uw hond. Denk aan kinderen die bang zijn, mountainbikers en ruiters die achtervolgd worden en mensen die niet van honden houden. Utrechts Landschap wil ook hen de kans bieden om van de natuur te genieten.

Waar mag mijn hond onder appèl loslopen?

Op deze website staat bij ieder gebied onder ‘praktische informatie’ of er honden mogen komen, al dan niet aangelijnd. Ook kunt u via ‘Zoek op de kaart’ of ‘Met de hond’ meer informatie vinden over gebieden waar honden onder appèl los mogen lopen. Bij elke ingang van onze gebieden staan toegangsborden met de geldende regels. Ook langs de wandelroutes staan bordjes waarop het hondenbeleid is aangegeven. Bij de hoofdentrees van onze gebieden staan informatiepanelen waarop staat of honden welkom zijn.

Wat doet Utrechts Landschap tegen hondenbezitters die zich niet aan de regels houden?

De toezichthouder (BOA) kan een een proces verbaal uitschrijven wanneer hondenbezitters hun hond laten loslopen in natuurgebieden waar dit niet is toegestaan of hun hond niet onder appèl houden.Dat bedrag gaat overigens naar de staatskas. Utrechts Landschap krijgt hier niets van.

Uitzondering voor hulphonden

Geleidehonden en hulphonden in functie laten we altijd toe, ook in gebieden waar honden niet zijn toegestaan.

Hondenuitlaatservices en hondentrainingen

Hondenuitlaatservices (HUS) en bedrijven die hondentraining geven, hebben een overeenkomst nodig om gebruik te mogen maken van onze natuurgebieden. Utrechts Landschap heeft samen met Staatsbosbeheer afspraken gemaakt met deze bedrijven. Er is nauwkeurig gekeken welke gebieden voldoende ruimte bieden voor groepen loslopende honden. Ook is er een gezamenlijke gedragscode opgesteld, waarin is afgesproken hoe de bedrijven met elkaar omgaan, hoe zij rekening houden met andere gebruikers en met de natuur in onze terreinen. Zo houden we de belasting voor de natuur en andere gebruikers acceptabel.

Vanwege de toenemende drukte in natuurgebieden en het groeiende aantal hondenuitlaatservices, is besloten dat er geen overeenkomsten met nieuwe hondenuitlaatservice bedrijven worden afgesloten.

Zie ook: veel gestelde vragen