Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Beleggingen

Beleggen door Utrechts Landschap

Waarom belegt Utrechts Landschap?

Het doel van Utrechts Landschap is het bevorderen van het behoud van de natuur, landschap en cultuurhistorie in de provincie Utrecht. Het realiseren van dit doel kost geld. Daarom moet Utrechts Landschap, naast schenkingen en subsidies, eigen inkomsten genereren.

Dit doet Utrechts Landschap door het exploiteren van haar eigendommen, en door het beleggen van een klein deel van haar reserves. Het doel van de beleggingen is het vermogen waardevast te houden, en extra inkomsten voor natuur, landschap en erfgoed te genereren.

Hoe wordt voldaan aan CBF-keurmerkeisen?

Met de zogeheten continuïteitsreserve voldoen we aan de normen van het CBF. Utrechts Landschap belegt conservatief om langlopende verplichtingen altijd te kunnen nakomen.

Wat voor soort beleggingen doet Utrechts Landschap?

Voor een organisatie die het behoud van natuur, landschap en erfgoed als doel heeft is het natuurlijk van belang dat beleggingen ‘groen’ zijn. Daarom kiezen wij voor maatschappelijke verantwoorde en duurzame beleggingsfondsen.
Utrechts Landschap kiest een zeer defensief tot matig defensief beleggingsprofiel en voor spreiding over meerdere fondsen, regio’s en valuta om het beleggingsrisico laag te houden.
Om de kosten van beleggen zo laag mogelijk te houden, kiest Utrechts Landschap voor index fondsen.

Belegt Utrechts Landschap ook in de provincie Utrecht?

Op dit moment heeft Utrechts Landschap geen regionale beleggingsfondsen of investeringsprojecten. In de toekomst kan Utrechts Landschap daar wel voor kiezen als de belegging past bij de doelstelling en een verantwoord rendement/risico verhouding heeft.

Waarom bankiert Utrechts Landschap bij de Rabobank?

Van oudsher bankiert Utrechts Landschap bij de Rabobank vanwege de lokale en regionale betrokkenheid van de Rabobank bij zijn omgeving. Zo zijn in het verleden mooie projecten in samenwerking of met steun van de Rabobank tot stand gekomen.