Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Everdinger Waarden

Draaipontje uit de vaart

Let op! Het draaipontje is  is uit de vaart gehaald wegens herhaaldelijke vandalisme. Daardoor kan er geen rondje gewandeld worden.

Everdinger Waarden

Hooilanden, rietkragen, strangen, slikplaten, rivieroevers, meidoornhagen en moerasbos: de Everdinger Waarden zijn heel veelzijdig. Tussen 2000 en 2006 zijn de uiterwaarden uitgegraven, ten behoeve van dijkverzwaring. Toen de laatste zandauto wegreed, was de natuur aan zet. In het voorjaar en de zomer gonzen de rietkragen in de Everdinger Waarden van de kleine karekieten, bosrietzangers, blauwborsten en andere kleine zangvogels. Op de slikplaten en langs de oevers van de strangen dribbelen steltlopers, driftig op zoek naar voedsel: witgatjes, oeverlopers, groenpootruiters en kluten. Ook weidevogels die in de omliggende weidegebieden broeden, zoals tureluur en grutto vinden een rijk gedekte tafel.

Meer over Everdinger Waarden

Praktische informatie

 • Wandelen

  Vrij wandelen op paden. 

  Let op! Het draaipontje is  is uit de vaart gehaald wegens herhaaldelijke vandalisme. Daardoor kan er geen rondje gewandeld worden.

 • Honden

  In het westelijk deel niet toegestaan, in het oostelijk deel aangelijnd wel toegestaan.

 • Ruiters

  Niet toegestaan.

 • Mountainbiken

  Niet toegestaan.

 • Rolstoelen

  Geen faciliteiten.

 • Ingang

  Parkeren op de kleine parkeerplaats aan de Lekdijk (vlakbij Fort Everdingen) of in het dorp Everdingen.

 • Boswachter

  Rene Garskamp - Regio Zuid

  Rene-35.jpg