Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Oukoper Molen

Oukoper Molen

Bouwjaar 1644/1839
Type wipwatermolen
Functie poldermolen
Molenaar Piet Schiereck (eerste molenaar), Annet Brandes, Henk Visser
Adres Oukoop 12a,  Nieuwer Ter Aa
Open incidenteel

Gelegen aan de A2

De Oukoper Molen is misschien wel de meest bekeken molen die in beheer is van Utrechts Landschap. Gelegen pal aan de A2 tussen Utrecht en Amsterdam komen dagelijks vele honderdduizenden automobilisten aan de molen voorbij. Het is diezelfde A2 die de molen bruut van haar polder heeft afgesneden. De structuur van het middeleeuwse copelandschap is echter nog grotendeels aanwezig.

Goedkoper

Sinds de 13e eeuw ruzieden Holland en Utrecht over de waterlozing vanuit de gebieden ten zuidwesten van Utrecht in de richting van Holland. In 1642 kregen de 'geërfden' van Oucoop toestemming van de Staten van Utrecht om hun gezamenlijk land van een ringkade te voorzien, waardoor de polder Oucoop onstond. Men wilde de polder droog houden met een achtkante molen, maar dat bleek te duur. Het werd dus een waterwipmolen, die in 1644 werd gebouwd, precies op de grens tussen Holland en 't Sticht. De naam Oucoop of Oukoop is afgeleid van cope, het contract tussen de bisschop en veenontginners in de dertiende eeuw.  

Brand en herstel

In 1672 steken de Fransen de Oukoper Molen in brand. In 1675 word de molen weer opgebouwd. De polder is groot en de molen is klein. Dus de molenaars moesten veel en lang malen om toch de boeren te vriend te houden en dat viel niet mee...

Rond de jaren 1750, 1839 en 1917 is de molen gerestaureerd en vernieuwd. De molen heeft tot 1961 de Oukoper Polder bemalen. Omdat de ijzeren roeden bijzonder slecht waren, werd de molen in dat jaar stilgezet. Sinds een restauratie in 1994 kan de molen weer draaien en malen.

Fotogalerij Oukoper Molen