Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Oostzijdse Molen

Oostzijdse Molen

Bouwjaar 1874
Type achtkante bovenkruier
Functie poldermolen
Adres Gein Zuid 14, Abcoude.
Open niet te bezoeken, wel te boeken als vakantiehuis

Nieuwe keermuur voor de Oostzijdse Molen

De Oostzijdse molen staat aan de rivier het Gein in Abcoude. De molen heeft een keermuur, een gemetselde stenen afscheiding, tussen de molen en het polderwater. De keermuur is verzakt, vertoont scheuren en zal zonder ingrijpen instorten. De keermuur is in principe een soort beschoeiing, het houdt de grond op zijn plek en zo blijven de watergangen breed en diep. Zonder keermuur zou het molenerf in het water zakken. De oorzaak van de problemen ligt in het vrijkomen en daarmee verdwijnen van de houten fundering door waterpeilverlaging. De oplossing is het afbreken van de muur, het aanbrengen van een nieuwe fundering en het opnieuw opmetselen van de muur. Tegelijk met de uitvoering van het herstel van de keermuur zal een aantal werkzaamheden in het kader van het regulier onderhoud worden uitgevoerd omdat deze werkzaamheden gelijksoortig van aard zijn en/of logisch gekoppeld kunnen worden. Het betreft o.a. metselwerkherstel van de voorwaterloop en herstel van beschoeiing die aansluit bij de keermuur.

In het najaar 2021 en de komende maanden vinden de voorbereidingen plaats zoals het werven van middelen. De werkzaamheden zijn gepland in het najaar 2022. De kosten van het herstel van de keermuur bedragen € 62.000.,- De totale projectkosten kosten een veelvoud hiervan. Utrechts Landschap zal dit bedrag met externe middelen financieren (fondsenwerving en subsidie).

Utrechts Landschap is samen met de Hollandse Molen een crowdfunding gestart. Het streefbedrag is € 5.000,- Draag jij ook een steentje bij aan de nieuwe keermuur?

Doneren kan via https://molenfonds.nl/campaigns/oostzijdse-molen/.

Oostzijde molen2

Oostzijdse molen 1

 

Schilderachtig aan het Gein

De Oostzijdse Molen ligt net als zijn overbuurman de Broekzijdse Molen aan het veenriviertje het Gein, onder de rook van Amsterdam. Al in 1486 stond op deze plek een molen. In Abcoude staat de molen ook welk bekend als Delphine, de naam die een Parijse eigenaar hem ooit gaf. We kennen hem ook als de Mondriaan Molen; Mondriaan schilderde de molen wel twintig keer.

Achtkante poldermolen

De 830 hectare grote Oostzijdse Polder werd oorspronkelijk bemalen door drie wipwatermolens. In de 19e eeuw zijn er twee grote achtkante molens gebouwd: de Oostzijdse Molen en de molen achter Baambrugge. De capaciteit van een achtkante molen is groter dan die van een wipwatermolen, waardoor de derde molen overbodig werd. In 1873 brandde de Oostzijdse Molen af door blikseminslag, een veel voorkomende oorzaak van molenbranden. Al snel werd er een nieuwe molen gebouwd, die tot 1950 de polder bemaalde. 

Restauratie

In 2006/2007 is de molen gerestaureerd. Bij de restauratie is het scheprad verlaagd, het rietdek vernieuwd en het erf opgehoogd. De molen is in 2013 verbouwd tot vakantiewoning.

In het landschap

Langs het Gein staan veel monumentale boerderijen. Sommige zijn de rechtstreekse opvolgers van de buitenplaatsen die hier vanaf de 17e eeuw zijn gesticht. Tot begin 19e eeuw werd het beeld van het Gein bepaald door buitenplaatsen, tuinen en parken. Tegenwoordig is dat moeilijk meer voor te stellen. De meeste buitenplaatsen zijn samen met hun eigenaren ten onder gegaan in economisch barre tijden. In de tweede helft van de 19e eeuw is een aantal ingrepen in het landschap gedaan die tot op de dag van vandaag een stempel op het gebied drukken. De spoorlijn Amsterdam-Utrecht en het Amsterdam-Rijnkanaal hebben het Geingebied ingekapseld. Nabij de molen liggen batterijen, de liniedijk en het Fort bij Nigtevegt. Dit zijn onderdelen van de Stelling van Amsterdam, de verdedigingdlinie rondom de hoofdstad.

Fotogalerij Oostzijdse Molen