Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Geesina

Molen Geesina

Bouwjaar 1835
Type ronde stenen stellingmolen
Functie korenmolen
Molenaar Ingrid Friesema (eerste molenaar), Gijs Hasselbach
Adres Ruigenhoeksedijk 32, Groenekan.
Open molen april-oktober: zaterdag 11.00 tot 17.00 uur
rest van het jaar: zaterdag 11.00 - 15.00 uur
Open winkel

april-oktober: zaterdag 11.00 - 17.00 uur
rest van het jaar: alleen meelverkoop

De molen werd in 1843 gebouwd als stellingmolen. Na 1900 werd tegen de korenmolen een aparte machinekamer met een zuiggasmotor gebouwd. De motor dreef een as aan die door de muur de molen inliep. De as op zijn beurt dreef de maalas van een maalstoel aan. In 1911 werd de molen gekocht door Abraham Schuurman. Rond 1930 raakte hij buiten bedrijf vanwege een bedrijfsverhuizing naar De Bilt, maar in 1939 liet Schuurman een omvangrijk herstel uitvoeren omdat het bedrijf weer naar Groenekan terugkwam. Deze restauratie was mogelijk dankzij de spaarzaamheid van zijn vrouw. Daarom werd de molen omgedoopt van De Groene Kan in Geesina. 

Gedurende de Tweede Wereldoorlog heeft de goed uitgeruste molen veel gemalen. Na de oorlog ging men weer malen in De Bilt en kwam de molen wederom stil te staan. In 1968 besloot men toch weer verder te gaan in Groenekan en werd de molen voor een tweede keer gerestaureerd. Aangezien Schuurman het gehele interieur en de verbeteringen aan het wiekenkruis zelf moest betalen werd de binnenzijde eenvoudig afgewerkt.

Vanaf de jaren 80 trad het verval in, waarna in 1994 de wieken verdwenen. In 1999 droeg de familie Schuurman de molenromp over aan de Stichting De Utrechtse Molens. De stichting zorgde voor een volledige restauratie, waardoor de molen sinds 2012 weer kan draaien en malen.

In 2017 is de massieve molenromp gerestaureerd. Door lekkage en bevriezing bestond er bijna geen verband meer tussen de buiten- en binnenschil. Dat vormde ene groot probleem, want bij het draaien en malen komen zulke grote krachten vrij, dat de veiligheid in het geding kwam. Tijdens de restauratie is de stenen romp is voor een deel afgebroken en opnieuw opgemetseld. Speciaal hiervoor zijn 42.000 IJsselsteentjes gebakken door steenfabriek Vogelensangh in Deest. Sinds het voorjaar van 2018 kan de molen weer volop draaien en malen.  

Met molenaar Ingrid Friesema

Foto's: Judith Brandon

Ga naar de website van Molen Geesina

Foto's binnenkant molen