Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Contact opnemen

Beschermers

Beschermersbijdrage overmaken?
Bent u Beschermer? Maak uw Beschermersbijdrage over via NL27RABO0102071020 onder vermelding van uw Beschermersnummer en/of uw postcode en huisnummer. Vanwege de AVG-wetgeving komen er geen persoonsgegevens meer mee via de bankafschriften, daarom is een duidelijke omschrijving bijzonder belangrijk.

Bijzondere of extra gift overmaken?
Doneer via NL27RABO0102071020 ten name van Utrechts Landschap in De Bilt, onder vermelding van 'omschrijving gift' en uw adres.

Overige vragen?
Bel tijdens kantooruren 030 - 220 55 55 of mail naar info@utrechtslandschap.nl.

Meldingen

Ziet u een probleem in een natuurgebied of bij één van onze gebouwen? Mist u een markering van een route in het veld of is een informatiepaneel onleesbaar geworden? Dit soort problemen kunt u online melden.

Een melding doen

  • Ziet u een situatie die u onmiddellijk wilt melden? U kunt dit doorgeven via het telefoonnummer 030-2205555.
  • Heeft u wel politie nodig, maar de situatie is niet levensbedreigend, bel dan naar het landelijke politienummer: 0900­-8844.
  • Voor noodsituaties belt u naar het landelijke alarmnummer 112.
  • Valwild-piket na kantooruren en in het weekend: via politie  0900-8844.

Toestemming

Utrechts Landschap stelt haar gebieden graag open voor mensen die daar een activiteit willen organiseren. Om een goede balans te houden tussen de openstelling en beleving van de natuur en de bescherming van flora en fauna, dient u voor het organiseren van een activiteit toestemming te vragen.

Toestemming vragen

Klachten

Utrechts Landschap beheert natuur en cultureel erfgoed in de provincie. Wij proberen dit zo goed en zorgvuldig mogelijk te doen en staan daarbij open voor suggesties, opmerkingen en eventuele klachten.

Heeft u een klacht?

Indien u een klacht heeft over Utrechts Landschap, kunt u ons dat per mail laten weten. U kunt deze per mail sturen naar info@utrechtslandschap.nl. Wij streven ernaar om binnen 10 werkdagen de klacht af te handelen. Mocht dit langer duren, dan brengen wij u hiervan op de hoogte.

Integriteitszaken

Voor het melden (van vermoedens) van integriteitschendingen binnen Utrechts Landschap kunt u terecht bij een extern meldpunt. Uw melding wordt behandeld door Martine Leeuwis. Zij is bereikbaar via e-mailadres leewis@org-id.org of telefonisch via 06 2947 3641.

Contactgegevens

Bezoekadres

Landgoed Oostbroek
Bunnikseweg 39
3732 HV De Bilt

Routebeschrijving

Postadres

Postbus 121
3730 AC De Bilt

E-mail info@utrechtslandschap.nl
Telefoon  030 - 220 55 55

Ons kantoor is open op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Voor noodsituaties in natuurgebieden kunt u het alarmnummer 112 bellen.

Contactgegevens medewerkers Utrechts Landschap