Sla links over
Hoofdinhoud

Blauwborst

De blauwborst leeft in moerassige gebieden met veel variatie. Hij nestelt in het riet en vindt er insecten, slakken en spinnen om te eten. De vogel is niet alleen prachtig om te zien, zijn uitbundige zang is ook adembenemend.

Over de blauwborst:

  • heeft een blauwe borst met witte vlek
  • heeft een wenkbrauwstreep en roestbruine staartbasis
  • de blauwborst broedt op de grond in dicht struikgewas
  • het aantal blauwborsten neemt toe, de vogel is zelfs van de Rode Lijst geschrapt
  • overwintert op het Iberisch Schiereiland in West-Afrika (vaak ten zuiden van de Sahara)