Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Beleid

Beleid natuur en erfgoed

Natuurbeheer

In de beheervisie en de daarmee samenhangende beheerplannen voor alle terreinen geeft Utrechts Landschap aan welke keuzes het wil maken om tot een optimale bescherming van natuur en cultuurhistorie te komen en de kwaliteiten beleefbaar te maken voor bezoekers van de natuurgebieden. 

Beheerplannen regio Noord:

Beheerplannen regio Zuid

Overig beleid

Publieksverslag

Jaarverslag

2021

2020

2019

Statuten en reglementen

Statuten:

Directie en management:

Spaar- en beleggingsstatuut:

Meer informatie over beleggen door Utrechts Landschap

Codes en richtlijnen

Utrechts Landschap onderschrijft de volgende (gedrags)codes en richtlijnen:

  • Erkenningsnormen Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
  • Cultural Governance code (CCG)
  • Regeling beloning directeuren goededoelenorganisaties Goede Doelen Nederland


Werving fondsen

Utrechts Landschap is trots op het draagvlak voor de missie van onze organisatie die zich vertaalt in een stijgend aantal Beschermers en een groei in inkomsten uit fondsenwerving. Voor de werving van nieuwe sympathisanten en fondsen uit onze achterban zetten we een mix van middelen in die gangbaar is voor Goede Doelen in Nederland. Online marketing, direct mail via de brievenbus en telemarketing zijn hierin belangrijke kanalen. De gewenste verhouding die Utrechts Landschap hanteert tussen wervingskosten en inkomsten uit werving is 8%.  

Bij het werven van fondsen houdt Utrechts Landschap zich aan onderstaande gedragscodes:

  1. Gedragscode fondsenwerving: we verstrekken geen gegevens over donateurs, relaties en begunstigden aan derden.
  2. Bel-me-niet register: bij telemarketing conformeren wij ons aan de richtlijnen uit het Bel-me-niet register.

Jaarrekeningen