Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Antwoorden quiz 95 jaar

Antwoorden Quiz Utrechts Landschap 95 jaar

Vraag 1: Welk dier kan je tegenkomen in onze natuurgebieden?

 • Damhert
 • B. Zwijn
 • C. Edelhert

Je kunt damherten tegenkomen op Plantage Willem III in Elst!

Vraag 2: Welk huidig gebied van Utrechts Landschap was de directe aanleiding van de oprichting van Stichting Het Utrechts Landschap?

 • A. Bornia
 • B. Zeisterbos
 • C. Ridderoordse Bos

Eind 18e eeuw wordt het landgoed aangekocht door familie Van Boetzelaer. Na de dood van de eerste generatie wordt het bezit verdeeld onder de kinderen. Eén van de erfgenamen verkoopt een deel van de grond aan projectontwikkelaars. Er wordt een villapark aangelegd. Het verlies van natuur zint het bestuur van de stad Utrecht en de vice-voorzitter Van Tienhoven van Natuurmonumenten niet. Van Tienhoven bepleit het stichten van een regionale natuurbeschermingsorganisatie. Daarop wordt in 1927 Stichting Het Utrechts Landschap opgericht; het eerste provinciale Landschap. Utrechts Landschap weet in 1933 dit gebied te verwerven, de eerste grote aankoop van de stichting. Hiermee is het bosgebied voor altijd veilig gesteld. 

Vraag 3: Hoeveel vrouwelijke molenaars heeft Utrechts Landschap?

 • A. 6
 • B. Geen
 • C. 12

Marloes Stofferis (Kockengense Molen), Marisa Mol (Molen van de polder Westbroek), Ingrid Friesema (Molen Geesina), Annet Brandes (Oukoper Molen), Lisa van Dijk (Oostzijdse Molen) en Judith Brandon (Molen t' Hoog - en Groenland).

Vraag 4: Hoe komt natuurgebied Blauwe Kamer aan haar naam?

 • A. Het gebied mag overstromen met water uit de rivier
 • B. De toenmalige steenfabriek heette zo
 • C. Het natuurtype is “Blauw grasland”

Vraag 5: Welke vleesetende planten kun je aantreffen in het Utrechtse Landschap?

 • A. Zonnedauw
 • B. Venusvliegenvanger
 • C. Er komen geen vleesetende planten voor in Nederland

Wist je dat kleine zonnedauw behoort tot de vleesetende plantensoorten? De kleine planten vallen op door hun roodgekleurde bladeren en haren met druppels. In deze druppels zitten de enzymen die de gevangen prooi (kleine insecten) verteren. 

Vraag 6: Wie van de drie is het hoogst?

 • A. Grebbeberg
 • B. Paasheuvel
 • C. Amerongse Berg

De Amerongse berg is met haar 69,2 meter de hoogste top in provincie Utrecht!

Vraag 7: Kenmerkend aan de veldleeuwerik is de hemelzang. De mannetjes klimmen jubelend tot op grote hoogte, zweven daar of vliegen rond. Vervolgens gaan ze, nog steeds zingend, zwevend en duikelend naar beneden richting het nest. Waarom doen ze dat?

 • A. Zo bakenen ze hun territorium af
 • B. Zo maken ze indruk op het vrouwtje
 • C. Zo vangen ze de meeste insecten

Vraag 8: Hoe worden de donateurs van Utrechts Landschap genoemd?

 • A. Donateurs
 • B. Beschermers
 • C. Natuurbeschermers

Wist je dat Utrechts Landschap inmiddels 32.000 Beschermers heeft? Wil je zelf ook Beschermer worden? Kijk dan hier.

Vraag 9: Waar kun je in de gebieden van Utrechts Landschap slangen tegen komen?

 • A. In het water en op het land
 • B. Allen op het land
 • C. Geen van beide

De ringslang is een goede zwemmer en voelt zich wel thuis op de oever van de Kromme Rijn. Maar je kunt hem ook in het water zien zwemmen! Wees niet bang, hij doet niks en is niet giftig. Vrijwilligers van Utrechts Landschap leggen op sommige plekken broeihopen aan voor de ringslang. Met grassen, takjes en paardenmest. In die warme hopen leggen de ringslangen hun eitjes.

Vraag 10: Hoe veel hectare natuur en erfgoed beheert Utrechts Landschap?

 • A. 8.297
 • B. 5.825
 • C. 3.473

Ook afgelopen jaar kreeg Utrechts Landschap mede dankzij de steun van donateurs meer natuur in beheer. Ook de komende jaren blijft aankoop prioriteit hebben. Aankoop blijft de beste garantie op veiligstellen van een gebied voor altijd.

Wil je meer weten over het 95 jarige bestaan van Utrechts Landschap? Kijk hier

UL_LOGO_95