Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

ANBI

ANBI

De Belastingdienst merkt Utrechts Landschap aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft zowel voor u als voor ons voordelen. U kunt uw gift(en) geheel of gedeeltelijk aftrekken van uw belastbaar inkomen. Wij hoeven over ontvangen giften en nalatenschappen geen schenk- en erfbelasting te betalen. Ieder bedrag dat u aan ons schenkt of nalaat, kunnen wij volledig inzetten voor het beschermen van de natuur en het cultureel erfgoed in de provincie Utrecht.

Meer over schenken en nalaten

Meer over periodiek schenken (website ANBI)

Fiscaal nummer (RSIN):

Stichting Het Utrechts Landschap: 003001921
Stichting De Utrechtse Molens: 004177836
Stichting Kasteel Loenersloot: 007679579