Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Utrechts Landschap vierde 90-jarig jubileum

90 jaar Utrechts Landschap

Utrechts Landschap vierde in 2017 haar 90-jarig bestaan. De natuurbeschermingsorganisatie werd op 9 maart 1927 opgericht met als doel het ‘bevorderen van het behoud van het natuur- en landschapsschoon in de provincie Utrecht.’ 

Van alle provinciale landschappen werd Utrechts Landschap in 1927 als eerste opgericht. De initiatiefnemers zagen met grote bezorgdheid hoe particuliere bossen en landgoederen als bouwterrein werden verkocht of geveld omwille van de hoge opbrengsten. Toen de Ridderoordse Bossen verkocht dreigden te worden aan bouwspeculanten, sloegen een aantal belangrijke mensen in de provincie de handen ineen. En zo werd op 9 maart 1927 Stichting Het Utrechts Landschap opgericht.

Nog in hetzelfde jaar wordt het Lockhorsterbos bij Amersfoort aangekocht. In 1928 volgde de buitenplaats Over-Holland en in 1933 kwamen de Ridderoordse Bossen in bezit van Utrechts Landschap. 

In 90 jaar tijd is er veel in ons land veranderd, maar de doelstelling van Utrechts Landschap is ongewijzigd: natuur en landschap in de provincie behouden en beschermen. Dat doen we door natuur en erfgoed aan te kopen, want eigendom biedt de beste bescherming voor de toekomst. Daarnaast ontwikkelen we natuur en erfgoed en stellen we het open voor publiek, zodat alle inwoners van de provincie (en daarbuiten) ervan kunnen genieten. 

Hoe vierden we ons 90-jarig jubileum?

  • met een jubileumuitgave van ons magazine Mijn Utrechts Landschap
  • met de uitgave van het boek Negen seizoenen Blauwe Kamer en Grebbeberg’
  • door Huize Oostbroek tijdens Open Monumentendag op 9 september 2017 eenmalig open te stellen
  • door gedurende het hele jaar middels een wervingscampagne meer Utrechters aan ons te verbinden om natuur voor de eeuwigheid te bewaren en ontwikkelen;
  • met de aankoop en het voor eeuwig veilig stellen van Park Vliegbasis Soesterberg